Municipal Mayors from Region 5 join the NEO Orientation Course: Primed Leaders for Renewed Local Governance in New Coast Manila Hotel in Malate, Manila on July 21-23, 2022.


“And pagkakahalal sa inyo is not a position of power, but a position of trust. ‘Wag natin sayangin ang tiwala na pinagkaloob sa inyo ng taong-bayan. Gamitin natin ito sa tama. Gamitin para sa kapakanan ng nakararami,” said Undersecretary for Local Government Marlo Iringan during his keynote message.