Ating isabuhay ang mga health standards bilang bahagi ng New Normal, tulad ng palagiang paghugas ng kamay, pagsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay at pagpapanatili ng physical distancing.