“Barangay Bayanihan sa Panahon ng Epidemya para sa Kaligtasan ng Mamamayan”

Halina’t makialam, makilahok at makiisa sa 2nd Semester Barangay Assembly CY 2020!

dilg-memocircular-20201015